>Een school waar leerlingen niet enkel kennis verwerven, maar ook levenswijsheid, vele belangrijke praktische vaardigheden en oog voor extra-curriculaire ervaringen.


Wij helpen uw kind zijn of haar talenten te ontdekken, met kwaliteitsvol onderwijs en de nodige discipline. Optimale kansen voor elke jongere met een ruim studieaanbod.


Een open school met een nieuwe en eigentijdse aanpak, een school met aandacht voor de leerling, moderne technologie en communicatie & kennis, zonder haar tradities te vergeten.


Een kenmerkende familiale, gedisciplineerde sfeer, een prima opleiding en brede algemene vorming, gelegen midden in een altijd groene omgeving.


Wij bieden praktische en theoretische kennis op een school die veel aandacht heeft voor opvoeding in een persoonlijke relatie met de jongere, vanuit een christelijke visie.


Voor een klassieke opleiding met een brede intellectuele vorming, en het begeleiden van elke jongere bij het opgroeien tot een zelfstandige en harmonische persoonlijkheid.
De Scholengemeenschap Voorkempen


Binnen onze scholengemeenschap werken onze scholen al jaren intensief samen.

Met allen samen kunnen we binnen de context van het katholiek onderwijs een zeer uitgebreide keuze van studierichtingen aanbieden aan de leerlingen binnen onze regio. Voor ieder is er zeker een of andere interessante studierichting mogelijk.

We werken samen met hetzelfde centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

We bieden aan de ouders en hun kinderen uit deze regio gezamenlijke info-momenten aan die hen helpen bij een verantwoorde school- en studiekeuze.

Maar de samenwerking gaat nog verder: een professioneel uitgebouwd en ondersteund preventie- en veiligheidsbeleid, rijbewijs op school, planning, nascholing en leerlingenbegeleiding, personeelszaken, samenwerking met universiteiten en hogescholen inzake stagiairs enz.

De kracht van onze scholengemeenschap ligt juist in de intensieve samenwerking van de verschillende scholen met het behoud van de eigen identiteit en specificiteit van elke school afzonderlijk. Daardoor kan elke ouder voor zijn of haar kind de vruchten plukken van de onderlinge samenwerking en toch de school kiezen die het beste beantwoordt aan hun eigen opvoedingsstijl.

Geneviève Vanneste
Coördinerend directeurSG Voorkempen © 2014.

Onze scholenDe scholengemeenschap bestaat momenteel uit de volgende 6 scholen uit de regio Brasschaat - 's Gravenwezel - Schoten - Wijnegem:
 • Annuntia-Instituut
  Turnhoutsebaan 430a
  2110 Wijnegem
 • Heilig Hart Van Maria-instituut
  Oudaen 72
  2970 's Gravenwezel
 • Mater Dei-Instituut
  Bredabaan 394
  2930 Brasschaat
 • Sint-Cordula-instituut
  Wilgendaalstraat 7
  2900 Schoten
 • Sint-Jozefinstituut
  Jozef Hendrickxstraat 153
  2900 Schoten
 • Vita et Pax-College
  Victor Frislei 18
  2900 Schoten